Gebeld nummer zoeken

Gebeld nummer zoeken

Je kent het vast wel: je bent gebeld door een telefoonnummer, maar weet niet door wie je gebeld bent. Dat kan knap lastig zijn, zeker als je op een telefoontje zit te wachten. Door gebruik te maken van nummerherkenning op een telefoon kun je vaak al ontdekken door wie er gebeld is als deze persoon of dit bedrijf in jouw adressenboek aanwezig is. Als dat niet het geval is, dan hebben smartphones vaak ook de mogelijkheid om direct online op zoek te gaan naar bijbehorende informatie. Als dat alsnog niet lukt, dan kun je aan de hand van het telefoonnummer waardoor je gebeld bent ook zoeken naar de bijbehorende gegevens.

 

Telefoonnummer zoeken

Dat kan door gebruik te maken van de nummerzoeker. De nummerzoeker kan gezien worden als een omgekeerd telefoonboek. Waar je in een telefoonboek aan de hand van een naam en adresgegevens op zoek gaat naar een telefoonnummer, ga je in dit geval aan de hand van een telefoonnummer op zoek naar een naam en adresgegevens. Het telefoonnummer wordt in de zoekfunctie ingevoerd en alle beschikbare informatie wordt vervolgens ter beschikking gesteld. Zo kun je snel ontdekken door wie je gebeld bent en of het betrouwbaar en verstandig is om iemand terug te bellen.

Soorten telefoonnummers

Telefoonnummers zijn opgebouwd uit verschillende getallenreeksen en er zijn natuurlijk ook verschillende soorten nummers. Zo maken we in de basis onderscheid tussen mobiele nummers en vaste telefoonnummers. Een mobiel telefoonnummer bestaat in Nederland altijd uit 10 cijfers beginnend met 06. Na deze 06 komen altijd 8 willekeurige getallen in een willekeurige volgorde.

Hierdoor wordt de uniekheid van een nummer bepaald. Een vaste telefoonlijn heeft altijd een netnummer gevolgd door een abonneenummer. Om internationaal te bellen wordt er ook nog gebruik gemaakt van een landnummer. Voor andere interessante websites kijk je op www.kengetalzoeken.nl, landnummerzoeken.nl of Mobiel Telefoonnummer Zoeken.

 

Landnummers

Elk land op de wereld heeft een eigen unieke getallenreeks die toegevoegd wordt aan het telefoonnummer. Dat landnummer wordt gebruikt als er gebeld wordt naar het buitenland of als je vanuit een ander land naar het betreffende land wilt bellen. Dit landnummer staat altijd voor een telefoonnummer en komt in de plaats van de eerste 0 die gebruikt wordt voor een 06 nummer of vast telefoonnummer. Deze 0 komt dan dus te vervallen. Landnummers zijn altijd opgemaakt uit 4 tot 6 getallen in een specifieke volgorde. Alle landnummer beginnen met 00. De 00 kunnen ook vervangen worden door een + die in dezelfde eigenschap heeft als de 00.

 

Verschillende zones

Voor het verdelen van landnummers, is de aarde opgedeeld in verschillende zones. Er zijn 9 verschillende zones die elk een eigen getal hebben. Deze regio’s zijn verdeeld als volgt: 1 Noord-Amerika, 2 Afrika, 3 en 4 Europa, 5 Zuid-Amerika, 6 Australië en Antarctica, 7 Oost-Europa en Rusland, 8 Zuid-Azië en 9 het Midden-Oosten. Na de eerste twee nullen of de + komt het cijfer dat bij de betreffende zone waarin een land ligt hoort. Nederland ligt bijvoorbeeld in Europa en is verdeeld in zone 3.

Het landnummer voor Nederland is dan ook 0031 of +31. Het laatste getal is de code die bij het land zelf hoort, in het geval van Nederland is dat een 1. De cijfers die voor het specifieke land gebruikt worden variëren tussen de 1 en 3 getallen. Zo is elk land aan te duiden met een specifiek landnummer.

 

Kengetallen

Landnummers zijn dus kengetallen om een volledig land mee aan te duiden en worden gebruikt voor mobiele en vaste telefoonnummers. Als je internationaal belt, dan wordt er ook gebruik gemaakt van kengetallen. Voor vaste telefoonnummers noemen we dat ook wel netnummers. Netnummers bestaan in Nederland uit 3 of 4 cijfers en kunnen gebonden of niet gebonden zijn aan een regio. Een niet regio gebonden netnummer is een nummer dat voor een telefoonnummer geplaatst is en gebruikt wordt door bijvoorbeeld bedrijven of voor dienstverlening. Denk hierbij aan netnummers zoals 085, 087 en 088 voor bedrijven, 0800 telefoonnummers die je kosteloos kun bellen of betaalde 0900 nummers.

 

Netnummers in Nederland

De regio gebonden netnummers zijn de grootste groep die we gebruiken. Deze bestaan uit 3 of 4 getallen en komen altijd voor het abonneenummer, het daadwerkelijke telefoonnummer. Grotere regio’s zijn voorzien van een netnummer met 3 cijfers. Dat komt doordat hierdoor de abonneenummers, die dan 7 getallen groot zijn, voldoende beschikbaar zijn. Er zijn in dat geval meerdere combinaties van nummers nodig dan bij kleinere gebieden waarbij het netnummer 4 cijfers telt en het abonneenummer 6. Het abonneenummer is altijd een willekeurige reeks van getallen die vaak wel begint met 1 of 2 getallen die bij een bepaalde regio horen. Bel je naar een andere vaste telefoonlijn binnen dezelfde regio, dan is het niet nodig om het netnummer te draaien.

 

Wie heeft er gebeld?

Door het telefoonnummer dat jou gebeld heeft te gebruiken, kun je opzoeken door wie je gebeld bent. Dat kan door het telefoonnummer in te voeren in de nummerzoeker. Als je de informatie die hiervoor besproken is in het achterhoofd houdt, kun je bijvoorbeeld al eenvoudig opmaken of je door een mobiel nummer gebeld bent of door een vaste lijn en of je gebeld bent vanuit het buitenland of uit een bepaalde regio. De gegevens die je daarvoor invoert worden door de nummerzoeker gebruikt om te zoeken naar de bijbehorende informatie.

 

Waarom zoeken?

Je kunt zoeken naar een nummer om verschillende redenen. Naast het feit dat je nieuwsgierig bent wie er gebeld heeft, kun je ook zo uitvinden of het telefoonnummer een betrouwbaar nummer is. Wanneer dat het geval is, kun je met een gerust hart terugbellen. Als het nummer niet betrouwbaar is, dan is de kans aanwezig dat deze voor oplichting of fraude gebruikt wordt. Bel dan niet terug, blokkeer het nummer en licht jouw telefoonprovider in.

 

Goed om te weten

Bel je internationaal, dan moet er altijd gebruik worden gemaakt van het landnummer. De eerste 0 die gebruikt wordt voor een netnummer of mobiel telefoonnummer wordt dan vervangen door het betreffende landnummer. Bel je lokaal binnen de regio van vast naar vast, dan is het netnummer niet nodig.