Nummer zoeken

Aan de hand van een telefoonnummer kun je veel informatie te weten komen. Zo kun je ontdekken wie er gebeld heeft en weet je misschien ook al direct waarom je gebeld bent. Het zoeken aan de hand van een telefoonnummer kan aan de hand van een nummerzoeker. Daarmee is het mogelijk om het telefoonnummer in te voeren zodat vervolgens alle beschikbare informatie kan worden opgezocht. Je kunt zo zien door wie je gebeld bent en of het nummer betrouwbaar is of niet. In principe is het net als zoeken naar een telefoonnummer aan de hand van een naam en adres. Alleen zoek je nu naar een naam en adres aan de hand van een telefoonnummer.

 

Waarom zou je een telefoonnummer zoeken?

Het zoeken naar een nummer kan worden gedaan om verschillende redenen. Natuurlijk voer je in eerste instantie een dergelijke zoekopdracht uit om te achterhalen door wie of door welk bedrijf je gebeld bent. Een hele goede reden om dit te doen is om te achterhalen of het telefoonnummer ook te vertrouwen is. Zo kun je ontdekken of je niet het slachtoffer bent van iemand met verkeerde bedoelingen. Als een telefoonnummer onbetrouwbaar blijkt te zijn omdat het bijvoorbeeld voor fraude of oplichting gebruikt wordt, dan moet je dat nummer niet terugbellen. Blokker het telefoonnummer en maak hiervan een melding bij jouw telefoonprovider.

Mobiel en vast

Telefoonnummers kunnen grofweg verdeeld worden in mobiele en vaste telefoonnummers. Een telefoonnummer in Nederland bestaat altijd uit 10 getallen, of het nu vast of mobiel is. Een mobiel telefoonnummer begint dan altijd met 06. Daarachter staat het unieke abonneenummer van 8 willekeurige getallen in een unieke volgorde. Hierdoor is elk telefoonnummer ook anders. Een vaste aansluiting bestaat ook uit een abonneenummer. Dat nummer heeft 6 of 7 getallen die in een unieke volgorde geplaatst zijn. De lengte van het abonneenummer is afhankelijk van het netnummer dat voor dit nummer staat.

 

Netnummer

Voor vaste telefoonnummers staat altijd een netnummer. Dat nummer of kengetal wordt gebruikt om aan te geven of een telefoonnummer bedoeld is voor een bepaald soort service of dat het telefoonnummer in een bepaalde regio gelegen is. Kengetallen zijn niet gebonden of wel gebonden aan een regio. Niet gebonden kengetallen zijn netnummers zoals 085, 087 of 088 voor bedrijven en 0800 voor gratis of 0900 voor betaalde telefoondiensten. Een regio gebonden netnummer wordt automatisch toegekend aan een telefoonnummer.

 

Regio’s

Nederland is daarom opgedeeld in verschillende regio’s met elk een eigen netnummer. Deze netnummers beginnen allemaal met een 0 en bestaan uit drie of vier getallen. Als het om een netnummer van 3 getallen gaat, dan hoort die bij een grotere regio. Een abonneenummer, het telefoonnummer dat na het netnummer komt, bestaat in dat geval uit 7 cijfers. Dat is gedaan om zo meer abonneenummers beschikbaar te kunnen hebben. Een kleinere regio heeft een netnummer met 4 getallen. Het telefoonnummer dat er dan achter geplaatst wordt bestaat uit 6 getallen in een unieke samenstelling. Bel je binnen dezelfde regio van vast naar vast, dan kan dat zonder netnummer.