Nummerzoeker

Met de nummerzoeker heb je eenvoudig de mogelijkheid om te achterhalen door wie je gebeld bent. Een telefoon heeft nagenoeg altijd de beschikking over nummerherkenning. Deze functie toont door wie je gebeld bent als het telefoonnummer ook bekend is in jouw adresboek. Als het nummer niet bekend is, dan heb je het telefoonnummer nodig om deze informatie op te zoeken. Het telefoonnummer wordt dan ingevoerd in de nummerzoeker zodat gegevens zoals naam en adres gevonden kunnen worden. Deze functie werkt dus omgekeerd in verhouding tot een zoekfunctie waarbij je met een naam en adres een telefoonnummer zoekt.

 

Redenen om te zoeken

Het zoeken naar een telefoonnummer kan om verschillende redenen gedaan worden. Je kunt dat natuurlijk doen om te weten te komen door wie je gebeld bent. Een andere reden is om te ontdekken of het telefoonnummer waarmee gebeld is wel te vertrouwen is. Als dat niet het geval is, kan het zijn dat het telefoonnummer gebruikt wordt voor bijvoorbeeld fraude of oplichting. Door terug te bellen kun je dan in de problemen komen en kan er veel geld van jou afhandig worden gemaakt. Controleer daarom altijd het nummer op de betrouwbaarheid. Is het nummer niet te vertrouwen, blokkeer deze dan en bel in geen geval terug. Maak ook een melding bij jouw telefoonaanbieder van dit voorval.

 

Mobiele telefoonnummers

Een mobiel telefoonnummer is in Nederland altijd opgebouwd uit 10 getallen. De eerste twee getallen zijn daarvoor altijd 06. Na 06 staan 8 andere getallen. Deze cijfers zijn willekeurig gekozen, staan in een willekeurige volgorde en de getallen kunnen ook vaker in 1 nummer voorkomen. Dit is gedaan om elke mobiele telefoonaansluiting een eigen en uniek nummer te geven. Zoeken naar een mobiel nummer in de nummerzoeker is mogelijk, alleen is het niet altijd succesvol. Dat komt doordat particuliere telefoonnummers goed beschermd worden door de wet- en regelgeving met betrekking tot privacy.

Vaste telefoonnummers

Vaste telefoonnummers kunnen vaak eenvoudiger gevonden worden. Aan de hand van een vast nummer kun je zelf ook al een aantal zaken opmaken. Dat komt ook door de opbouw van het nummer. Een dergelijk telefoonnummer bestaat ook altijd uit 10 cijfers, beginnend met een netnummer. Het netnummer heeft in Nederland 3 of 4 getallen en kan gebonden zijn aan een regio of niet. Een niet regio gebonden netnummer, is een kengetal dat bijvoorbeeld door bedrijven gebruikt kan worden. Denk hierbij aan netnummers zoals 085, 087 en 088 maar ook kengetallen als 0800 voor gratis diensten of 0900 voor betaalde servicelijnen.

 

Abonneenummers

De overige netnummers zijn gebonden aan regio’s. De grootte van de regio bepaald hoe lang het abonneenummer, het daadwerkelijke telefoonnummer is. Deze getallenreeks bestaat uit 7 getallen in een grotere regio met een netnummer van 3 cijfers en 6 getallen bij kleinere regio’s met een netnummer van 4 cijfers. Grotere regio’s hebben door deze indeling meer telefoonnummers beschikbaar voor alle telefoonlijnen. Ook is het zo dat je het netnummer niet hoeft te draaien als je binnen dezelfde regio belt met een vaste telefoonlijn naar een andere vaste aansluiting.