Wie heeft er gebeld

Je bent gebeld door een onbekend telefoonnummer en wilt graag achterhalen door wie je gebeld bent. Dan kun je gebruik maken van de nummerzoeker waarin het nummer ingevoerd wordt. Een telefoon met nummer herkenning kan een telefoonnummer tonen en herkennen als de gegevens die bij het nummer horen in het adresboek staan. Als dat niet het geval is wordt in elk geval het telefoonnummer zelf in beeld gebracht. Aan de hand van die informatie kun je een zoekopdracht invoeren. Er zijn verschillende soorten telefoonnummers zoals mobiele en vaste telefoonnummers die elk uit verschillende combinaties met getallen bestaan.

 

Getallenreeksen

Een telefoonnummer hoort bij een vaste telefoonlijn of een mobiele telefoonlijn. Als het gaat om een mobiel nummer, dan begint deze altijd met 06. De overige acht getallen die dan komen zijn willekeurig om het nummer uniek te maken. Een vaste telefoonlijn heeft ook een uniek nummer. Voor dit nummer staan het netnummer en eventueel het landnummer. Een landnummer kan ook voor een mobiel telefoon nummer geplaatst worden. Met dat kengetal kan duidelijk worden waarvandaan ter wereld je gebeld bent. Landnummers beginnen altijd met 00 en worden gevolgd door meerdere andere getallen. Het eerste getal na de 00 is de code voor de zone waarin het land ligt.

 

Zones en landen

Alle landen op de wereld zijn hiervoor verdeeld in 9 verschillende zones. Deze zones hebben elk een eigen nummer die in de volgende volgorde verdeeld zijn: 1 Noord-Amerika, 2 Afrika, 3 en 4 Europa, 5 Zuid-Amerika, 6 Australië en Antarctica, 7 Oost-Europa en Rusland, 8 Zuid-Azië en 9 het Midden-Oosten. Ben je gebeld met een telefoonnummer dat begint met een landnummer, dan kun je dus al snel zien uit welk deel van de wereld je gebeld bent. De 1, 2 of 3 getallen die na het cijfer voor de zone komen, zijn het daadwerkelijke landnummer. Aan de hand van die informatie kun je zien uit welk specifiek land er gebeld is.

Netnummers

Voor vaste telefoonnummers wordt een netnummer geplaatst. Dat is net als een landnummer ook een kengetal die verbonden is aan een bepaalde service of lokale regio. Telefoonnummers voor dienstverlening en bedrijven maken gebruik van netnummers zoals 085, 087, 088, 0800 en bijvoorbeeld 0900. Aan de hand van deze kengetallen kun je dus zien of je door een bedrijf bent gebeld. De overige netnummers in Nederland zijn gebonden aan verschillende regio’s. Gebieden met veel telefoonlijnen hebben ook veel telefoonnummers nodig. Daarom hebben grotere regio’s een netnummer van 3 getallen en een telefoonnummer van 7 getallen daarachter. Hierdoor zijn er meerdere nummers beschikbaar.

 

Overige informatie

Kleinere regio’s maken gebruik van een netnummer met 4 getallen. Het abonneenummer is in die gevallen 6 cijfers lang. Als je binnen dezelfde regio van een vast telefoonnummer naar een ander vast nummer belt, dan hoeft het netnummer niet gebruikt te worden. Bel je internationaal, dus naar het buitenland, dan moet het landnummer ingetoetst worden. Dit landnummer komt in de plaats van de eerste 0 van het netnummer of het mobiele nummer.